Chúng ta, người trưởng thành, trong độ tuổi 20-40 (theo thuyết vòng đời của nhà phân tâm học K. Anders Ericsson), bắt đầu và duy trì sự tự lập về tinh thần. Đây là “thời kỳ của sự đủ đầy và căng thẳng” (theo nhà tâm lý học Robert J. Havighurst). Đủ đầy trong hoàn thiện năng lực-hành vi-trách nhiệm và (có thể/gần như) đủ đầy cả về khía cạnh kinh tế lẫn xã hội. Song song đó, những căng thẳng trong tinh thần cũng đang tích tụ và chực chờ lấn át bình an.

 

Chúng ta đều có mưu cầu về hạnh phúc, sự thịnh vượng cá nhân và chất lượng cuộc sống, mà yếu tố đóng vai trò không thể tách rời những mưu cầu này là sức khỏe tinh thần.

 

Đi tới nửa chặng đường của người trưởng thành, may mắn thay, Thảo (Người sáng lập) đã nhìn nhận và hiểu rằng việc chăm sóc sức khỏe tinh thần ảnh hưởng quan trọng thế nào đến tất cả khía cạnh của cuộc sống mỗi người chúng ta.

 

Sống Tịnh Lạc là một cảm hứng từ cái “ngộ” của cá nhân, nhận ra những lợi lạc to lớn khi bước đi trên hành trình này. Thêm vào đó, dụng lấy năng lực huấn luyện và đào tạo, trí tuệ và tri thức, trải qua những hiện sinh của một chặng đời, được mài dũa và tiếp tục trau dồi không ngơi nghỉ, Thảo đã thiết kế nên hệ sinh thái sức khỏe tinh thần TỊNH LẠC TRAI.

 

Là một tập hợp từ những phương pháp luận trong tâm lý học – bộ môn khoa học của tinh thần, gộp cùng những thử nghiệm, trải nghiệm, quan sát, thu thập và chắt lọc ra những cốt lõi trong ứng dụng và thực thi, hệ sinh thái Tịnh Lạc Trai có 3 thành viên:

SÂN KHẤU
TRẢI NGHIỆM
NGHỆ THUẬT


QUẨY CÙNG
CHỊ BẢY

LIỆU TRÌNH
LÀM SẠCH
NĂNG LƯỢNG


TỊNH THÔNG
_

TRÒ CHUYỆN
TÁI TẠO
TINH THẦN


THOẠI THÔNG
_

Cảm nhận khách hàng